Khác biệt giữa các bản “Mục tiêu”

Xoá merge
(Xoá merge)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{merge|Mục đích cuối cùng|date=tháng 5 2018}}
[[Tập tin:Millennium_Development_Goals,_UN_Headquarters,_New_York_City,_New_York_-_20080501.jpg|nhỏ|Poster tại [[Trụ sở Liên Hiệp Quốc|trụ Sở liên Hiệp Quốc]] trình bày [[Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ|Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ]]]]
<span>'''M'''</span>'''ục tiêu''' là một ý tưởng của tương lai, hoặc quả mong muốn là một người hay một nhóm người đã hình dung ra, [[Hoạch định|kế hoạch]] và cam kết để đạt được.<ref name="Locke Latham 1990">{{cite book |last1=Locke |first1=Edwin A. |authorlink1=Edwin A. Locke |last2=Latham |first2=Gary P. |date=1990 |title=A theory of goal setting & task performance |location=Englewood Cliffs, NJ |publisher=[[Prentice Hall]] |isbn=0139131388 |oclc=20219875}}</ref> Những nỗ lực để đạt được mục tiêu trong một hữu hạn thời gian, bằng cách đặt ra [[Time limit|hạn chót]].