Khác biệt giữa các bản “Cá mòi”

không có tóm lược sửa đổi
 
Từ ngữ Sardine và pilchard không được chính xác, và ý nghĩa thông thường khác nhau theo từng địa phương.
 
==Liên kết ngoài==
* [http://www.vncreatures.net/kqtracuu.php?ID=2190&tenloai=c%C3%A1+m%C3%B2i&Submit=Tra+c%E1%BB%A9u&type=ho&ch=&loai=1&radio=V Một số loài cá mòi trên] SVRVN
[[Thể_loại:Họ Cá trích]]