Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Arno Monsecour”

Trang mới: “{{Infobox football biography | name = Arno Monsecour | image = | image_size = | fullname = | birth_date = {{birth date and age…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography | name = Arno Monsecour | image = | image_size = | fullname = | birth_date = {{birth date and age…”)
(Không có sự khác biệt)