Khác biệt giữa các bản “Mục tiêu”

 
== Xem thêm ==
{{div col|colwidth=30em}}
* [[Mục tiêu lớn - Mạo hiểm - Táo bạo]]
* [[Phần mềm ra quyết định]]
* [[Hướng phù hợp]]
* [[Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng GOAL]]
* [[Mô hình mục tiêu]]
* [[Định hướng mục tiêu]]
* [[Lập trình mục tiêu]]
* [[GQM | Mục tiêu – Câu hỏi – Số liệu]] (GQM)
* [[Lý thuyết mục tiêu]]
* [[Quản lý theo mục tiêu]]
* [[Di chuyển cột mục tiêu]]
* [[OKR | Mục tiêu và kết quả chính]] (OKR)
* [[Polytely]]
* [[Lý thuyết tập trung quy định]]
* [[Quản lý chiến lược]]
* [[Lập kế hoạch chiến lược]]
* [[Phân tích SWOT]]
* [[Mục tiêu (tiểu thuyết) | '' Mục tiêu '' (tiểu thuyết)]]
* '' [[Yếu tố Jackrabbit]] ''
{{div col end}}
 
== Tài liệu tham khảo ==