Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

n
clean up, replaced: → (2), {{Sơ khai Hành chính Việt Nam}} → {{sơ khai TPHCM}} using AWB
n (clean up, replaced: → (2), {{Sơ khai Hành chính Việt Nam}} → {{sơ khai TPHCM}} using AWB)
Ngày [[2 tháng 7]] năm [[1976]], Quốc hội nước [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] khoá VI, kỳ họp thứ 1 chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành [[Thành phố Hồ Chí Minh]]. Quận 10 trở thành quận trực thuộc [[Thành phố Hồ Chí Minh]].
 
Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1979]], theo Quyết định số '''52-CP'''<ref>{{chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-52-CP-dieu-chinh-dia-gioi-phuong-thuoc-Quan-6-10-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb58087t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 52 | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> của Hội đồng Chính phủ, quận 10 giải thể ba phường: 10, 13 và 18, địa bàn ba phường giải thể nhập vào các phường kế cận; số lượng phường trực thuộc quận còn 22:
 
1. Giải thể phường 13; đất và dân cư của phường này sáp nhập vào các phường 12 và 14
Ngày [[12 tháng 9]] năm [[1981]], giải thể hai phường: 4 và 17, địa bàn các phường giải thể nhập vào các phường kế cận. Số phường trực thuộc quận 10 còn 20.
 
Ngày [[14 tháng 2]] năm [[1987]], theo Quyết định số '''33-HĐBT'''<ref>{{chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-33-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-cua-huyen-Thu-Duc-quan-6-8-10-11-thuoc-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-vb37287t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 33 | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> của Hội đồng Bộ trưởng, quận 10 giải thể 20 phường hiện hữu, thay thế bằng 15 phường mới, đánh số từ 1 đến 15. Sự phân chia đơn vị hành chính này giữ ổn định cho đến ngày nay:
 
1. Đổi tên phường 5 cũ thành phường 1.
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
{{ khai Hành chính Việt NamTPHCM}}
{{Đơn vị hành chính Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh}}
{{Đơn vị hành chính Thành phố Hồ Chí Minh}}