Khác biệt giữa các bản “Liên minh giữa Thụy Điển và Na Uy”

không có tóm lược sửa đổi
|event3 = Na Uy tuyên bố độc lập
|date_event3 = 7 tháng 6 năm 1905
|event4 = [[DissolutionGiải ofthể theliên unionminh betweengiữa NorwayNa andUy Swedenvà Thụy Điển|UnionLiên minh tan dissolved]]
|date_event4 = 13 tháng 8 năm 1905
|p1 = Thụy Điển
|image_flag = Union Jack of Sweden and Norway (1844-1905).svg
|flag =
|flag_type = CờQuốc kỳ Ngoại giao Liên minh 1844–1905
|image_coat = Coat of Arms of the Union between Sweden and Norway.svg
|image_map = Norway-Sweden 1905.svg
|image_map_caption = SwedenThụy andĐiển Norway inNa Uy vào năm 1905
|capital = [[Stockholm]] & [[Oslo|Christiania]]{{anchor|infoa}}<sup>[[#inforefa|[a]]]</sup>
|common_languages = [[Tiếng Thụy Điển]], [[Tiếng Na Uy]]<sup>[[#inforefb|[b]]]</sup>, [[Tiếng Sami]]
|religion = [[ProtestantismKháng Cách|ProtestantTin lành]] ([[LutheranismGiáo hội Luther|LutheranLuther giáo]]) [[ChristianityKiô giáo|Cơ Đốc giáo]]
|title_leader = [[Vua]]
|leader1 = [[Charles XIII của Thụy Điển|Charles XIII/II]]
|house2 = [[Storting]]
|type_house2 = Norwegian legislature
|currency = '''Thụy Điển:'''<br />[[SwedishRiksdaler Thụy riksdalerĐiển|Riksdaler]],<br /><small>(1814–1873)</small><br />[[SwedishKrona Thụy kronaĐiển|Krona]]<br /><small>(1873–1905)</small><br />'''Na Uy:'''<br />[[NorwegianSpeciedaler speciedalerNa Uy|Speciedaler]],<br /><small>(1814–1875)</small><br />[[NorwegianKrone kroneNa Uy|Krone]]<br /><small>(1875–1905)</small>
 
}}
1.847

lần sửa đổi