Khác biệt giữa các bản “Liên minh giữa Thụy Điển và Na Uy”

không có tóm lược sửa đổi
|legislature = '''Legislatures:'''{{anchor|infod}}<sup>[[#inforefd|[d]]]</sup>
|house1 = [[Riksdag of the Estates|Riksdag]]
|type_house1 = Swedish legislaturequan lập pháp Thụy Điển
|house2 = [[Storting]]
|type_house2 = Norwegian legislaturequan lập pháp Na Uy
|currency = '''Thụy Điển:'''<br />[[Riksdaler Thụy Điển|Riksdaler]],<br /><small>(1814–1873)</small><br />[[Krona Thụy Điển|Krona]]<br /><small>(1873–1905)</small><br />'''Na Uy:'''<br />[[Speciedaler Na Uy|Speciedaler]],<br /><small>(1814–1875)</small><br />[[Krone Na Uy|Krone]]<br /><small>(1875–1905)</small>
 
1.847

lần sửa đổi