Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Miêu tả trong văn hóa về Cleopatra”

Trang mới: “Tập tin:Alexandre Cabanel - Cléopatre essayant des poisons sur des condamnés à mort.jpg|thumb|300px|''Cleopatra và những người tù ngục'', vẽ b…”
(Trang mới: “Tập tin:Alexandre Cabanel - Cléopatre essayant des poisons sur des condamnés à mort.jpg|thumb|300px|''Cleopatra và những người tù ngục'', vẽ b…”)
(Không có sự khác biệt)