Khác biệt giữa các bản “Truyền thông Việt Nam”

{{Chính|Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC}}
[[Tập_tin:BtVTC.png|phải]]
Năm xxxx2004, VTC được thành lập với một số nhân viên VTV và Vietnamnet làm nòng cốt, trực thuộc [[Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)|Bộ Bưu chính Viễn thông]]. VTC phát sóng năm kênh quốc gia và là nhà cung cấp truyền hình số mặt đất (DTT) đầu tiên tại Việt Nam. Dịch vụ DTT của VTC là dịch vụ đăng ký dù cho sự phát sóng tín hiệu trái phép đang lan tràn.
 
Mặc dù là một đài truyền hình lớn, từ năm 2015 VTC bị chuyển sang trực thuộc Đài phát thanh VOV nhỏ hơn hẳn về quy mô.
 
=== Đài địa phương ===