Khác biệt giữa các bản “Truyền thông Việt Nam”

 
===Lịch sử===
{{chính|Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam|Đài Truyền hình Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa)}}
Trong thời kỳ [[chiến tranh Việt Nam]], hai miền đều có các Đài Truyền hình riêng, đó là [[Đài Truyền hình Việt Nam|Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam]] của miền Bắc và [[Đài Truyền hình Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa)|Đài Truyền hình Việt Nam]] của miền Nam (thành lập năm 1960)<ref>{{Chú thích web|url=http://ilovesaigon.net/mot-vai-ky-niem-ve-dai-truyen-hinh-dau-tien-cua-viet-nam/|title=Một vài hình ảnh kỷ niệm về đài truyền hình đầu tiên của Việt Nam|date=ngày 19 tháng 12 năm 2016|accessdate=ngày 20 tháng 5 năm 2018}}</ref>.
Đài truyền hình đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thập niên 1960<ref>{{Chú thích web|url=http://ilovesaigon.net/mot-vai-ky-niem-ve-dai-truyen-hinh-dau-tien-cua-viet-nam/|title=Một vài hình ảnh kỷ niệm về đài truyền hình đầu tiên của Việt Nam|date=ngày 19 tháng 12 năm 2016|accessdate=ngày 20 tháng 5 năm 2018}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://hoinhabaovietnam.vn/VTV-va-vai-net-ve-lich-su-ra-doi-phat-trien-cua-bao-hinh_n15296.html|title=VTV và vài nét về lịch sử ra đời, phát triển của báo hình|date=ngày 10 tháng 4 năm 2017|accessdate=ngày 20 tháng 5 năm 2018|website=Hội Nhà báo Việt Nam Online}}</ref>