Khác biệt giữa các bản “Truyền thông Việt Nam”

Vốn là dịch vụ để người dùng chia xẻ các cảm nghĩ cá nhân, một phần các blog đã chuyển qua đăng các thông tin mà không được đăng trên các báo chí chính thức. Một số nhà báo và người viết không chuyên như [[Trương Duy Nhất]], [[Trương Huy San]], [[Nguyễn Quang Lập]], [[Anh Ba Sàm]], [[Điếu Cày]] đã chuyển sang viết blog, với nội dung chỉ trích chính phủ càng ngày càng tăng.
 
Năm xxxx2015, blog ẩn danh [[Chân dung quyền lực]] đã trở nên nổi tiếng toàn Việt Nam với việc dự báo chính thức lịch bay về nước của ông [[Nguyễn Bá Thanh]].
 
Ban Tuyên giáo và chính phủ phản ứng bằng việc đưa một số blogger ([[Trương Duy Nhất]], [[Anh Ba Sàm]], [[Điếu Cày]]) vào tù với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước. Một số người trong số họ được đưa ra nước ngoài ([[Điếu Cày]], [[Tạ Phong Tần]]), chủ yếu là sang Mỹ, trong các thỏa thuận kín với Bộ Ngoại giao Mỹ để đánh đổi lấy các lợi ích quốc gia (được tham gia vào TPP, tăng cường đầu tư v.v...)