Khác biệt giữa các bản “Truyền thông Việt Nam”

 
==Quản lý==
Truyền thông Việt Nam chịu sự quản lý chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin-Truyền thông.<ref name=rfa1 /> Các thông tin trên báo chí hay truyền hình bất lợi cho Chính phủ đều sẽ dẫn đến kết cục không tốt cho nhà báo thực hiện tin bài và Tổng biên tập phụ trách.
 
Năm 1992, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ [[Vũ Kim Hạnh]] bị đình chỉ chức vụ Tổng Biên tập sau khi đăng một số tư liệu chưa được công bố liên quan đến đời tư của [[Hồ Chí Minh]], như việc ông đã từng [[Tăng Tuyết Minh|có vợ là người Trung Quốc]].<ref>{{chú thích web | url = http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/09/140908_state_media_vietnam_news.shtml | tiêu đề = Vietnam News luôn đến từ hôm qua? | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 5 năm 2018 | nơi xuất bản = BBC News Tiếng Việt | ngôn ngữ = }}</ref>