Khác biệt giữa các bản “Eratosthenes”

 
* [http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Eratosthenes.html Tiểu sử tại lưu trữ của MacTutor]
* [http://www.algonet.se/~sirius/eaae/aol/market/collabor/erathost Đo đạc Trái Đất]
{{sơ khai nhà khoa học}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{Thời gian sống|sinh=276 TCN|mất=194 TCN}}