Khác biệt giữa các bản “Tổ chức sự kiện”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.5800642
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.5800642)
'''Tổ chức sự kiện''' là việc tổ chức thực hiện các phần việc cho một chương trình, sự kiện diễn ra, từ khi nó bắt đầu hình thành trong ý tưởng cho đến khi nó kết thúc. Bắt đầu bằng việc lên ý tưởng, kịch bản, thiết kế, thi công và tổ chức.
 
Các hoạt động tổ chức sự kiện bao gồm nhiều lĩnh vực : cá nhân, xã hội, thương mại, kinh doanh, giải trí, thể thao,… thông qua các hình thức như roadshow, hội nghị, họp báo, triển lãm, lễ hội, … nhằm mục đích truyền đi những thông điệp mà người làm sự kiện muốn công chúng của mình nhận thức được.
 
==Phân loại==
 
- Press release : PR Event, các hoạt động thông cáo báo chí
 
- Activation Event (Product Launch Event) : Event tung sản phẩm
 
- Event show : trình diễn
 
- Shopper Event : sự kiện tại điểm bán hàng
 
– Bussiness event: là các sự kiện liên quan đến lĩnh vực kinh doanh
 
– Brand and product launches: Các sự kiện liên quan đến thương hiệu, sản phẩm…
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}