Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân họ Khỉ ngón cái ngắn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Taxobox
| name = Phân họ Khỉ ngón cái ngắn
* Groves Colin (16 tháng 11 năm 2005), Wilson D. E. và Reeder D. M. (chủ biên): Mammal Species of the World, Ấn bản lần thứ 3, Nhà in Đại học Johns Hopkins, 167-178. ISBN 0-8018-8221-4.
* Sterner Kirstin N., Raaum Ryan L., Zhang Ya-Ping, Stewart Caro-Beth & Disotell Todd R. (2006): Mitochondrial data support an odd-nosed colobine clade. ''Molecular Phylogenetics and Evolution'' Molecular Phylogenetics and Evolution 40(1): 1–7. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2006.01.017 10.1016/j.ympev.2006.01.017] [http://raaum.org/academics/pdfs/Sterner2006a.pdf Toàn văn dạng pdf]
{{chú thích trong bài}}
 
[[Thể loại:Phân họ Khỉ ngón cái ngắn| ]]