Khác biệt giữa các bản “Hoàng Lê nhất thống chí”

(tóm tắt nội dung các hồi)
* [[Ngô Thì Nhậm]]
| valign="top"|
* [[Lê Hiển Tông]]
* [[Tôn Sĩ Nghị]]
* [[Hoàng Phùng Cơ]]
* [[Vũ Văn Nhậm]]
* [[Dương Trọng Tế]]
|}
 
== GiáNguyễn trịHuệ-Quag Trung ==
Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi đầu tiên có quy mô lớn của một bộ sử thi. Tác phẩm có giá trị cả về mặt văn học và sử học<ref name="KTH9"/>.
 
Người dùng vô danh