Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiệp phương sai không đồng nhất”

Trang mới: “{{đang viết}} File:Heteroscedasticity.png|thumb|Đồ thị của một dữ liệu có tính hiệp phương sai không đồng nhất. Ta thấy các đi…”
(Trang mới: “{{đang viết}} File:Heteroscedasticity.png|thumb|Đồ thị của một dữ liệu có tính hiệp phương sai không đồng nhất. Ta thấy các đi…”)
(Không có sự khác biệt)