Khác biệt giữa các bản “Năng lượng thủy triều”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Chẳng hạn máy Limpet - có thể phát ra 500 kW, đủ cung cấp cho 400 gia đình.
 
{{thể loại Commons|Tidal power}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai vật lý}}
<!--[[Thể loại:Landscape]]-->
{{Vật lý hải dương học}}
 
[[Thể loại:Nhà máy điện thủy triều]]
[[Thể loại:Năng lượng tái tạo|Thủy triều]]
[[Thể loại:Thủy lực]]
[[Thể loại:Biến đổi năng lượng]]
[[Thể loại:Công trình ven biển]]
[[Thể loại:Thủy triều]]
[[Thể loại:Công nghệ bền vững]]
[[Thể loại:Công trình biển]]
 
==Các nghiên cứu của Hoa Kỳ và Canada trong thế kỷ XX==
“Bây giờ, Helios Gem muốn mang công nghệ khai thác năng lượng biển mới, hiện đại và thân thiện mới môi trường đến Việt Nam, nên mong được Hiệp hội Năng lượng Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện để có thể phát triển được nguồn năng lượng này tại Việt Nam”, ông Nicola Giorgio Morrone nói.
“Qua các kênh của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu công nghệ điện thủy triều của Helios Gem đến các hội viên, các doanh nghiệp ngành năng lượng của Việt Nam để giúp hai bên có cơ hội hợp tác, phát triển nguồn năng lượng này” PGS.TS Nguyễn Minh Duệ nói<ref>{{cite web|url=http:// http:// http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang-luong-tai-tao/dien-thuy-trieu-o-viet-nam-tai-sao-khong.html|title=Điện thuỷ triều ở Việt Nam: Tại sao không?|author=Song Anh |accessdate=25 May 2018|deadurl=no|df=}}</ref>.
 
{{thể loại Commons|Tidal power}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
{{Vật lý hải dương học}}
 
[[Thể loại:Nhà máy điện thủy triều]]
[[Thể loại:Năng lượng tái tạo|Thủy triều]]
<!--[[Thể loại:LandscapeThủy lực]]-->
[[Thể loại:Biến đổi năng lượng]]
[[Thể loại:Công trình ven biển]]
[[Thể loại:Thủy lựctriều]]
[[Thể loại:Công nghệ bền vững]]
[[Thể loại:ThủyCông triềutrình biển]]