Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tinfile:Grus japonensis-Zhalong.jpg|nhỏ|phải|250px|Một vùng đất ngập nước]]
[[Tập|nhỏ|phải|250px|Laguna de Rocha, vùng đất ngập nước lớn nhất trong khu vực đô thị ở [[Buenos Aires (tỉnh) tỉnh Buenos Aires]], Argentina.]]
[[Tập tin:Mangrove trees in Everglades.JPG|nhỏ|phải|250px|[[Thực vật ngập mặn]] ở các [[đầm lầy]] ven biển. Đầm lầy này nằm ở [[Everglades]], [[Florida]]]]
[[Tập tin:Bat swamp in Vam Sat.jpg|nhỏ|250px|Đầm Dơi trong [[Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ]] tại Việt Nam]]