AlbertEinstein05

Tham gia ngày 10 tháng 7 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Tổng số sửa đổi = 10.000+
| Cập nhật tổng số sửa đổi = 16:49; ngày [[6 tháng 8]] năm [[2017]] ([[UTC+7]])
| Độ nghiện Wikipedia = 39163784
| Cấp độ nghiện = Đã "dính" vào Wikipedia, cần nghỉ ngơi vài ngày
| Cập nhật độ nghiện = 1314:1946, ngày 927 tháng 65 năm 20172018 (UTC+7)
| Màu độ nghiện = yellow
}}