WhisperToMe

Gia nhập ngày 21 tháng 4 năm 2008
không có tóm lược sửa đổi
 
* [[Ban Giáo dục của Thành phố New York]] - [[:en:New York City Department of Education]] - http://wayback.archive.org/web/20021214095549/http://www.nycenet.edu/forms/ethnic_idforms/vietnamese.pdf - http://www.webcitation.org/6GHHUbp7u (Vietnamese name corresponds to old name of NYCBOE, but it may not matter)
* [[:en:Madison Heights, Michigan]]
* [[:en:Seattle Public Library]] - http://www.spl.org/audiences/vietnamese {{done}}
* [[Đại học Tổng hợp Wayne]] - [[:en:Wayne State University]] - http://www.eli.wayne.edu/about/vietnamese.php
Also [[:en:Thomas Anthony Dooley III]]
497

lần sửa đổi