Khác biệt giữa các bản “Liên đoàn bóng đá Ấn Độ”

n
Hugopako đã đổi Tổng Liên đoàn bóng đá Ấn Độ thành Liên đoàn bóng đá Ấn Độ qua đổi hướng: thực ra đây là Liên đoàn bóng đá TOÀN Ấn Độ
n (ZaDoraemonzu7 đã đổi Liên đoàn bóng đá Ấn Độ thành Tổng Liên đoàn bóng đá Ấn Độ: All India Football Federation nên được hiểu là Tổng Liên đoàn bóng đá Ấn Độ)
n (Hugopako đã đổi Tổng Liên đoàn bóng đá Ấn Độ thành Liên đoàn bóng đá Ấn Độ qua đổi hướng: thực ra đây là Liên đoàn bóng đá TOÀN Ấn Độ)
272.454

lần sửa đổi