Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Elektra Records”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox record label
{{Thông tin hãng ghi âm|name=Elektra Records|caption=Elektra Records logo as of 2009.|parent=[[Warner Music Group]]|founded={{start date and age|1950}}|founder={{hlist|[[Jac Holzman]]|Paul Rickolt}}|status=<!--Leave blank unless "Inactive" or "Defunct"-->|distributor={{ubl|[[Atlantic Records Group]]|{{small|(In the [[United States|US]])}}|[[Warner Music Group|WEA]]|{{small|(Outside the US)}}|[[Rhino Entertainment|Rhino Records]] {{small|(re-issues)}}}}|genre=Various|country=[[United States]]|url={{url|elektra.com}}}}'''Elektra Records''' là một [[hãng thu âm]] tại Hoa Kỳ, được Jac Holzman and Paul Rickolt thành lập năm 1950 và trực thuộc tập đoàn [[Warner Music Group]].<ref name="CNNHistory">{{Chú thích báo|tên bài=Confessions of a record label owner|địa chỉ=http://www.cnn.com/2007/SHOWBIZ/Music/04/19/holzman.elektra/index.html?_s=PM:SHOWBIZ}}</ref><ref name="BillboardPresidentNadel">{{Chú thích báo|tên bài=Gregg Nadel Named President of Elektra Records|địa chỉ=http://www.billboard.com/articles/business/7655471/gregg-nadel-elektra-records-president}}</ref>
| name = Elektra Records
| image_name = Elektra Records logo 2013.jpg
| caption = Logo của hãng năm 2009
| parent = [[Warner Music Group]]
| founded = {{start date and age|1950}}
| founder = {{hlist|[[Jac Holzman]]|Paul Rickolt}}
| status = <!--Leave blank unless "Inactive" or "Defunct"-->
| distributor = {{ubl|[[Atlantic Records Group]]|{{small|(In the [[United States|US]])}}|[[Warner Music Group|WEA]]|{{small|(Outside the US)}}|[[Rhino Entertainment|Rhino Records]] {{small|(re-issues)}}}}
| genre = Various
| country = [[Hoa Kỳ]]
| location =
| url = {{url|elektra.com}}
}}
 
{{Thông tin hãng ghi âm|name=Elektra Records|caption=Elektra Records logo as of 2009.|parent=[[Warner Music Group]]|founded={{start date and age|1950}}|founder={{hlist|[[Jac Holzman]]|Paul Rickolt}}|status=<!--Leave blank unless "Inactive" or "Defunct"-->|distributor={{ubl|[[Atlantic Records Group]]|{{small|(In the [[United States|US]])}}|[[Warner Music Group|WEA]]|{{small|(Outside the US)}}|[[Rhino Entertainment|Rhino Records]] {{small|(re-issues)}}}}|genre=Various|country=[[United States]]|url={{url|elektra.com}}}}'''Elektra Records''' là một [[hãng thu âm]] tại Hoa Kỳ, được Jac Holzman and Paul Rickolt thành lập năm 1950 và trực thuộc tập đoàn [[Warner Music Group]].<ref name="CNNHistory">{{Chú thích báo|tên bài=Confessions of a record label owner|địa chỉ=http://www.cnn.com/2007/SHOWBIZ/Music/04/19/holzman.elektra/index.html?_s=PM:SHOWBIZ}}</ref><ref name="BillboardPresidentNadel">{{Chú thích báo|tên bài=Gregg Nadel Named President of Elektra Records|địa chỉ=http://www.billboard.com/articles/business/7655471/gregg-nadel-elektra-records-president}}</ref>
 
==Tham khảo==