Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Elektra Records”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox record label
| name = Elektra Records
| image_nameimage = Elektra Records logo 2013.jpg
| caption = Logo của hãng năm 2009
| parent = [[Warner Music Group]]