Khác biệt giữa các bản “Giovanni Goria”

Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 | name = Giovanni Goria | image = Giovanni Goria.jpg | order = Thủ tướng Ý|Thủ tướng…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 | name = Giovanni Goria | image = Giovanni Goria.jpg | order = Thủ tướng Ý|Thủ tướng…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)