Khác biệt giữa các bản “Bản danh sách của Schindler”

n
Đã khóa “Bản danh sách của Schindler”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:45, ngày 6 tháng 6 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Iphone6.2018 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Newone)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Bản danh sách của Schindler”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:45, ngày 6 tháng 6 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))