Khác biệt giữa các bản “Tuồng”

 
== Lịch sử ==
[[Tập tin:Costumes de théatre, à Hué chefs guerriers.jpg|nhỏ|phải|Diễn viên trong tuồng cung đình ở Huế, hình vẽ năm 1874]]
[[Tập tin:Hát bội Lã Bố.JPG|nhỏ|200px|phải|Diễn viên Tả Giang trong vai [[Lữ Bố]], vở ''Phụng Nghi Đình'' 1960 diễn ở Sài Gòn]]
Theo nhiều học giả, Tuồng xuất phát từ ca vũ dân tộc Việt Nam, song trong quá trình phát triển, Tuồng đã tiếp nhận nhiều trình thức biểu diễn và hóa trang của Hí Kịch Trung Quốc.