Khác biệt giữa các bản “Dân chủ tại Việt Nam”

(Đó là họ tự nhận thế, còn thực tế thì không biết được)
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị [[Trần Xuân Bách]] từng phát biểu: "''Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát - do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại...''".<ref>[http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6228&rb=0403 Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?] 0</ref>
 
Ông [[Trần Xuân Bách]] đã có nhiều bài viết và phát biểu theo hướng đổi mới mạnh mẽ theo xu hướng ''đa nguyên'', ''đa đảng'' khi trào lưu cải tổ do [[Mikhail Sergeyevich Gorbachyov|Gorbachov]] đưa ra đang lan tràn trong nhiều nước cộng sản. Do đó, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 3 năm [[1990]]), Trần Xuân Bách đã bị phê phán gay gắt và bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ Chính trị và [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]] nhưng không bị khai trừ khỏi Đảng.<ref name=bbc2/> Sau khi ông Bách bị kỷ luật, cách chức ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ chính trị]], ủy viên Trung ương Đảng thì bà Thịnh (vợ ông Bách) bị cơ quan điều chuyển chức vụ, cho ra đứng vỉa hè giữ xe máy cho khách đến liên hệ với cơ quan.<ref name=":0" />
 
Theo cuốn [[Bên thắng cuộc]] sau khi ông Bách bị kỷ luật, cách chức ủy viên [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ chính trị]], ủy viên Trung ương Đảng thì bà Thịnh (vợ ông Bách) bị cơ quan "cho ra đứng vỉa hè, giữ xe máy cho khách đến liên hệ với cơ quan".<ref name=":0" />
 
===Ý kiến của ông Lê Hiếu Đằng===
604

lần sửa đổi