Khác biệt giữa các bản “Franchi SPAS-12”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|range= Tùy theo loại đạn mà súng sử dụng.
|max_range=
|feed=Ống đạn 5+1, 6+1, 7+1 và 8+1 viên (có sẵn ở trong nòng).
|sights=[[Điểm ruồi]]
}}