Khác biệt giữa các bản “Học viện Quân y (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Giám đốcː [[Thiếu tướng]] GS.TS [[Đỗ Quyết]]
* Chính ủyː [[Trung tướng]] GS.TS [[Nguyễn Trọng Chính]]
* Phó Giám đốcː [][Thiếu tướng]] [[GS]]. [[TS]] [[Hoàng Văn Lương]]
* Phó Giám đốcː [[Đại tá]] [[PGS]]. [[TS]] [[Nguyễn Trường Giang]]
* Phó Giám đốcː [[Thiếu tướng]] [[Trần Minh Phong]]