Khác biệt giữa các bản “Tương tác điện yếu”

Sửa chính tả
(Sửa câu cú)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
(Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
chúng là hai khía cạnh của một lực. Ở năng lượng cao hơn năng lượng thống nhất – là khoảng {{val|100|ul=GeV}} – họchúng hoà quyện thành một lực ''điện yếu''. Điều này có nghĩa là, nếu vũ trụ đủ nóng (khoảng chừng {{val|e=15|ul=K}}, mà ngay sau [[Vụ Nổ Lớn]] vũ trụ đã có nhiệt độ cao hơn) thì lực điện từ và lực hạt nhân yếu sẽ hoà quyện thành một lực điện yếu liên hợp. Trong [[kỷ nguyên điện yếu]] lực điện yếu tách ra khỏi [[tương tác mạnh|lực hạt nhân mạnh]], còn trong [[kỷ nguyên quark]] lực điện yếu chia rẽ thành lực điện từ và lực hạt nhân yếu.
 
[[Abdus Salam]], [[Sheldon Lee Glashow|Sheldon Glashow]] và [[Steven Weinberg]] giành [[Giải Nobel Vật Lý]] năm 1979 với đóng góp về thống nhất tương tác yếu và điện từ giữa hạt cơ bản.<ref>
Người dùng vô danh