Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Quyền hành của Tư Mã Chiêu trong triều ngày một to và tiếp tục lấn át Tào Mao. Năm [[258]], Chiêu ép Tào Mao phong mình làm Tấn công, ban cửu tích và hưởng thực ấp 6 quận thuộc Tinh châu và 2 quận thuộc Tư châu. Tào Mao bất đắc dĩ phải nghe theo.
 
Trước sự chèn ép của Tư Mã Chiêu, Tào Mao không cam chịu. Ngày Kỉ Sửu tháng 5 năm Canh Thìn ([[2 tháng 6]] năm [[260]]), ông cho triệu các đại thần [[Vương Trầm]], [[Vương Kinh]] và [[Vương Nghiệp]] vào cung bàn kế chống lại Tư Mã Chiêu. Ông nói với ba người:
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt''.
 
Tư Mã Chiêu lập con trai của Yến vương [[Tào Vũ]], cháu nội của [[Tào Phi]] lên ngôi vua, tức Ngụy Nguyên đế. Năm năm sau, con Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] soán ngôi, kết thúc nhà Ngụy.
 
== Tào phu nhân<ref>Chỉ Hiến Mục Tào hoàng hậu</ref> qua đời ==
Cuối năm Cam Lộ thời Thiếu Đế Tào Mạo (260), Hiến Mục Tào hoàng hậu<ref>Chỉ Hiến Mục Tào hoàng hậu</ref> qua đời ở nước Sơn Dương, thọ 63 tuổi. Bà được Thiếu Đế hợp táng cùng Hán Hiến Đế ở Thiền lăng với danh nghĩa hoàng hậu triều Hán. Bà là một trong những người sống gần như suốt triều Tào Ngụy của anh trai mình. Do là hoàng hậu cuối cùng của tôn thất triều Hán nên bà kokhông bị Tấn vương Tư Mã Chiêu sát hại.
 
== Câu nói nổi tiếng ==