Khác biệt giữa các bản “Chí Tài”

(Đã lùi lại sửa đổi 40405462 của 123.21.250.152 (thảo luận)không cần thiết)
Thẻ: Lùi sửa
|53 || Nối Lại Duyên Xưa || Việt Hương, Hoài Tâm, Hương Thủy, Nguyễn Hồng Nhung || Paris By Night 122 || 2017
|-
|54 || Từ Thiện || Hoài Linh, Trung Dân, Thanh Phương || Paris By Night 123 || 2017
|54
|Từ Thiện
|Hoài Linh, Trung Dân, Thanh Phương
|Paris By Night 123
|2017
|-
|55 || Bài Học Nhớ Đời || Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga || Paris By Night 123 || 2017
|55
|Bài Học Nhớ Đời
|Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga
|Paris By Night 123
|2017
|-
|56 || Duyên Phận || Hoài Tâm, Thiên Tôn || Paris By Night Divos || 2018
|56
|Duyên Phận
|Hoài Tâm, Thiên Tôn
|Paris By Night Divos
|2018
|-
|57 || Đờn Ca Tài Tử || Trung Dân, Thanh Hằng, Quỳnh Hương, Hoài Tâm || Paris By Night 124 || 2018
|57
|Đờn Ca Tài Tử
|Trung Dân, Thanh Hằng, Quỳnh Hương, Hoài Tâm
|Paris By Night 124
|2018
|-
|58 || Cho Nhau Mùa Xuân || Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân || Paris By Night 124 || 2018
|58
|-
|Cho Nhau Mùa Xuân
|59 || Của Ai || Hoài Linh, Trung Dân, Quỳnh Hương || Paris By Night 126 || 2018
|Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân
|Paris By Night 124
|2018
|}