Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
series=SciTable|publisher=Nature Publishing Group}}</ref><ref name=scitable_chial>{{cite journal|last1=Chial|first1=Heidi|title=Mendelian Genetics: Patterns of Inheritance and Single-Gene Disorders|url=http://www.nature.com/scitable/topicpage/mendelian-genetics-patterns-of-inheritance-and-single-966|journal=Nature Education Knowledge|date=2008|volume=1|issue=1|page=63|
series=SciTable|publisher=Nature Publishing Group}}</ref>
 
=== Tái bản DNA và phân bào ===
Các sinh vật sinh trưởng, phát triển và sinh sản dựa vào sự [[phân bào]]; quá trình trong đó một [[tế bào (sinh học)|tế bào]] phân chia thành hai tế bào con. Để thực hiện được như vậy đầu tiên trong [[nhân tế bào]] cần tiến hành sao chép từng gene trong [[bộ gene]] thông qua cơ chế [[tái bản DNA]].<ref name="MBOC" />{{rp|5.2}} Quá trình tái bản được thực hiện nhờ những enzyme chuyên biệt mà trong số đó là [[DNA polymerase]], phân tử này thực hiện "đọc" một sợi trong hai sợi xoắn kép DNA đã được tháo xoắn, hay còn gọi sợi này là sợi khuôn, và tổng hợp lên một sợi bổ sung mới. Bởi vì chuỗi xoắn kép DNA được liên kết với nhau bởi các cặp base bổ sung, từ trình tự của một sợi có thể hoàn toàn xác định lên trình tự bổ sung; do vậy enzyme chỉ cần đọc một sợi là có thể tạo ra một bản sao đầy đủ. Quá trình tái bản DNA tuân theo nguyên tắc bán bảo toàn; tức là, bản sao của bộ gene thừa kế trong mỗi tế bào con chứa một sợi gốc từ bố mẹ và một sợi DNA mới tổng hợp.<ref name="MBOC" />{{rp|5.2}}
 
{{tham khảo|2}}