Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
 
Khi nhiều allele khác nhau của cùng một gene có mặt trong quần thể một loài thì hiện tượng này được gọi là ''đa hình'' (polymorphism). Phần lớn các allele khác nhau hoạt động tương tự nhau, tuy nhiên ở một số allele có thể làm xuất hiện các tính trạng kiểu hình khác nhau. Allele phổ biến nhất của một gene được gọi là [[kiểu dại]] (wild type), và những allele hiếm được gọi là allele đột biến. [[Biến dị di truyền]] trong tần số tương đối của các allele khác nhau trong một quần thể có nguyên nhân từ cả [[chọn lọc tự nhiên]] và [[biến động di truyền]] (genetic drift, những sự biến đổi ngẫu nhiên vô hướng về tần số allele trong tất cả các quần thể, nhưng đặc biệt là ở các quần thể nhỏ).<ref>{{cite journal|last1=Andrews|first1=Christine A.|title=Natural Selection, Genetic Drift, and Gene Flow Do Not Act in Isolation in Natural Populations|journal=Nature Education Knowledge|date=2010|volume=3|issue=10|page=5|url=http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/natural-selection-genetic-drift-and-gene-flow-15186648|series=SciTable|publisher=Nature Publishing Group}}</ref>
 
Phần lớn các đột biến bên trong các gene là đột biến trung tính (neutral mutation), không có ảnh hưởng đến kiểu hình của sinh vật (đột biến lặng, silent mutation). Một số đột biến không làm thay đổi trình tự axit amin bởi vì một số codon mã hóa cho cùng một axit amin (đột biến đồng nghĩa, synonymous mutation). Các đột biến khác trở thành trung tính nếu tuy nó làm thay đổi trình tự axit amin, nhưng protein vẫn gập nếp và hoạt động bình thường với axit amin mới (đột biến bảo toàn, conservative mutation). Tuy nhiên, nhiều đột biến là có hại (deleterious mutation) hay thậm chí gây chết (lethal allele), và bị loại bỏ khỏi quần thể bằng quá trình chọn lọc. Rối loạn di truyền (genetic disorders) là kết quả của các đột biến có hại và có thể do đột biến tự phát trong cá thể bị ảnh hưởng, hoặc có thể di truyền sang thế hệ sau. Cuối cùng, có một tỷ lệ nhỏ các đột biến là có lợi (beneficial mutation), tăng cường độ phù hợp (fitness) ở sinh vật, và trở thành một trong những luận điểm quan trọng của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, vì trong chọn lọc có hướng dẫn đến tiến hóa thích nghi.<ref name="MBOC" />{{rp|7.6}}
 
{{tham khảo|2}}