Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
Mối liên hệ giữa các gene có thể đo được bằng cách so sánh [[bắt cặp trình tự|sắp trình tự]] trong DNA của chúng.<ref name="MBOC" />{{rp|7.6}} Độ giống nhau giữa các gene tương đồng được gọi là trình tự bảo toàn (conserved sequence). Theo thuyết tiến hóa phân tử trung tính, phần lớn những thay đổi trong trình tự của một gene không ảnh hưởng đến chức năng của nó và do vậy gene tích lũy các đột biến theo thời gian. Thêm vào đó, bất kỳ chọn lọc nào trên một gene sẽ làm cho trình tự của nó phân tán với tốc độ khác. Các gene chịu ảnh hưởng chọn lọc ổn định có tính ổn định cao và sự thay đổi đối với chúng diễn ra chậm trong khi các gene chịu ảnh hưởng chọn lọc định hướng thay đổi trình tự một cách nhanh chóng.<ref>{{cite journal|last1=Nosil|first1=Patrik et al|title=Divergent selection and heterogeneous genomic divergence|journal=Molecular Ecology|date=February 2009|volume=18|issue=3|pages=375–402|doi=10.1111/j.1365-294X.2008.03946.x|pmid=19143936}}</ref> Sự khác nhau trong trình tự giữa các gene có thể được ứng dụng để phân tích [[phát sinh chủng loại học|phát sinh chủng loài]] để nghiên cứu các gene đã tiến hóa bằng cách nào và bằng cách nào mà các sinh vật trở lên có liên quan đến nhau.<ref>{{cite web|last1=Emery|first1=Laura|title=Introduction to Phylogenetics|url=http://www.ebi.ac.uk/training/online/course/introduction-phylogenetics|publisher=EMBL-EBI|accessdate=19 May 2015}}</ref><ref name=scitable_mitchell>{{cite journal|last1=Mitchell|first1=Matthew W.|last2=Gonder|first2=Mary Katherine|title=Primate Speciation: A Case Study of African Apes|url=http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/primate-speciation-a-case-study-of-african-96682434|journal=Nature Education Knowledge|date=2013|volume=4|issue=2|page=1|
series=SciTable|publisher=Nature Publishing Group}}</ref>
 
=== Nguồn gốc các gene mới ===
[[Tập tin:Evolution fate duplicate genes - vector.svg|nhỏ|upright=1.8|Số phận tiến hóa của các gene lặp đoạn.]]
Nguồn gốc chung phổ biến ở các gene mới trong nòi giống sinh vật nhân thực là [[lặp đoạn gene]], trong đó tạo ra một bản sao gene mới từ gene đã có trong bộ gene.<ref name="guerzoni">{{cite journal|last1=Guerzoni|first1=D|last2=McLysaght|first2=A|title=De novo origins of human genes.|journal=PLOS Genetics|date=November 2011|volume=7|issue=11|pages=e1002381|pmid=22102832|doi=10.1371/journal.pgen.1002381|pmc=3213182}} {{open access}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Reams|first1=AB|last2=Roth|first2=JR|title=Mechanisms of gene duplication and amplification.|journal=Cold Spring Harbor perspectives in biology|date=2 February 2015|volume=7|issue=2|pages=a016592|pmid=25646380|doi=10.1101/cshperspect.a016592|pmc=4315931}}</ref> Những gene tạo ra này sau đó có thể phân tán trong trình tự và chức năng. Tập hợp các gene hình thành theo cách này tạo thành gia đình gene (gene family).
 
{{tham khảo|2}}