Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
Kỹ thuật di truyền là các phương pháp chỉnh sửa bộ gene của một sinh vật nhờ các [[công nghệ sinh học]]. Từ thập niên 1970, nhiều kỹ thuật đã được phát triển để thực hiện thêm, loại bỏ hoặc sửa đổi các gene trong sinh vật.<ref>{{cite journal|author1=Stanley N. Cohen |author2=Annie C. Y. Chang |url = http://www.pnas.org/content/70/5/1293.short|title = Recircularization and Autonomous Replication of a Sheared R-Factor DNA Segment in Escherichia coli Transformants |journal= PNAS|date = 1 May 1973|accessdate = 17 July 2010|doi= 10.1073/pnas.70.5.1293 |volume=70 |pages=1293–1297|pmc=433482}}</ref> Các kỹ thuật [[chỉnh sửa bộ gene]] được phát triển gần đây sử dụng các enzyme [[nuclease]] để tạo ra các đích [[sửa chữa DNA]] trong nhiễm sắc thể hoặc là phá vỡ hay chỉnh sửa một gene khi vị trí đứt gãy được sửa đổi.<ref>{{Cite journal | last1 = Esvelt | first1 = KM. | last2 = Wang | first2 = HH. | title = Genome-scale engineering for systems and synthetic biology | journal = Mol Syst Biol| volume = 9 | issue = 1| pages = 641 | month = | year = 2013 | doi = 10.1038/msb.2012.66 | pmid = 23340847 | pmc=3564264}}</ref><ref>{{Cite journal | last1 = Tan | first1 = WS. et al | title = Precision editing of large animal genomes | journal = Adv Genet | volume = 80 | issue = | pages = 37–97 | month = | year = 2012 | doi = 10.1016/B978-0-12-404742-6.00002-8 | pmid = 23084873 | pmc=3683964| series = Advances in Genetics | isbn = 9780124047426 }}</ref><ref>{{Cite journal | last1 = Puchta | first1 = H. | last2 = Fauser | first2 = F. | title = Gene targeting in plants: 25 years later | journal = Int. J. Dev. Biol | volume = 57 | issue = 6–7–8| pages = 629–637 | month = | year = 2013 | doi = 10.1387/ijdb.130194hp | pmid = }}</ref><ref name="ran">{{cite journal |authors=Ran FA et al |title=Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system |journal=Nat Protoc |volume=8 |issue=11 |pages=2281–308 |year=2013 |pmid=24157548 |pmc=3969860 |doi=10.1038/nprot.2013.143 |url=}}</ref> Ngành sinh học tổng hợp (synthetic biology) đôi khi sử dụng các kỹ thuật liên quan để mở rộng nghiên cứu di truyền trên một sinh vật.<ref>{{Cite journal|url = http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367593112000786|title = Successes and failures in modular genetic engineering|last = Kittleson|first = Joshua|date = 2012|journal = Current Opinion in Chemical Biology|doi = 10.1016/j.cbpa.2012.06.009|pmid = 22818777|access-date =|volume=16|issue = 3–4|pages=329–336}}</ref>
 
Kỹ thuật di truyền hiện nay là công cụ nghiên cứu thường xuyên áp dụng cho các sinh vật mô hình. Ví dụ, có thể dễ dàng thêm vào các gene ở vi khuẩn<ref>{{cite journal |doi = 10.1534/genetics.109.112144|title = Personal Reflections on the Origins and Emergence of Recombinant DNA Technology|year = 2010|last1 = Berg|first1 = P.|last2 = Mertz|first2 = J. E.|journal = Genetics|volume = 184|pages = 9–17|pmid = 20061565|issue = 1|pmc = 2815933}}</ref> và nòi giống ở [[chuột knockout]] với một chức năng gene đặc biệt bị bất hoạt nhằm nghiên cứu chức năng của các gene.<ref>{{Cite journal|title = The Knockout Mouse Project|url = http://www.nature.com/ng/journal/v36/n9/full/ng0904-921.html|journal = Nature Genetics|date = September 2004|issn = 1061-4036|pmc = 2716027|pmid = 15340423|pages = 921–924|volume = 36|issue = 9|doi = 10.1038/ng0904-921|first = Christopher P.|last = Austin et al}}</ref><ref>{{Cite journal|title = A review of current large-scale mouse knockout efforts |url = http://doi.wiley.com/10.1002/dvg.20594|journal = Genesis|pages = NA| doi=10.1002/dvg.20594|year = 2010|last1 = Guan|first1 = Chunmei et al}}</ref> Nhiều sinh vật đã được sửa đổi về mặt di truyền để ứng dụng trong [[nông nghiệp]] (thực phẩm biến đổi gene), công nghiệp công nghệ sinh học, và [[y học]].
 
Đối với sinh vật đa bào, đặc biệt là các [[phôi]] được tác động theo ý muốn trước khi trưởng thành hay các [[GMO|sinh vật chỉnh sửa gene]] (GMO).<ref name=Deng_2007>{{cite journal | vauthors = Deng C | title = In celebration of Dr. Mario R. Capecchi's Nobel Prize | journal = International Journal of Biological Sciences | volume = 3 | issue = 7 | pages = 417–419 | year = 2007 | pmid = 17998949 | pmc = 2043165 | doi = 10.7150/ijbs.3.417 | url = http://www.biolsci.org/v03p0417.htm }}</ref> Tuy nhiên, bộ gene của các tế bào trong sinh vật trưởng thành có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng các kỹ thuật [[liệu pháp gene]] để điều trị các bệnh liên quan tới di truyền.
 
{{tham khảo|2}}