Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
Đối với sinh vật đa bào, đặc biệt là các [[phôi]] được tác động theo ý muốn trước khi trưởng thành hay các [[GMO|sinh vật chỉnh sửa gene]] (GMO).<ref name=Deng_2007>{{cite journal | vauthors = Deng C | title = In celebration of Dr. Mario R. Capecchi's Nobel Prize | journal = International Journal of Biological Sciences | volume = 3 | issue = 7 | pages = 417–419 | year = 2007 | pmid = 17998949 | pmc = 2043165 | doi = 10.7150/ijbs.3.417 | url = http://www.biolsci.org/v03p0417.htm }}</ref> Tuy nhiên, bộ gene của các tế bào trong sinh vật trưởng thành có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng các kỹ thuật [[liệu pháp gene]] để điều trị các bệnh liên quan tới di truyền.
 
== Xem thêm ==
{{tham khảo|2}}
{{Columns-list|3|
* [[Biểu hiện gen|Biểu hiện gene]]
* [[vốn gen|Vốn gene]]
* [[Giải thuật di truyền]]
* [[Danh sách gene ở người]]
}}
 
== Tham khảo ==
 
{{colbegin}}
 
=== Sách tham khảo chính ===
 
{{cite book | first1 = Bruce | last1 = Alberts | first2 = Alexander | last2 = Johnson | first3 = Julian | last3 = Lewis | first4 = Martin | last4 = Raff | first5 = Keith | last5 = Roberts | first6 = Peter | last6 = Walter | name-list-format = vanc | author1-link = Bruce Alberts | author3-link = Julian Lewis (biologist) | author4-link = Martin Raff | author6-link = Peter Walter | title = Molecular Biology of the Cell | edition = Fourth | publisher = Garland Science | location = New York | year = 2002 | isbn = 978-0-8153-3218-3 | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/ }} – Có thể truy cập miễn phí ấn bản lần 4 của cuốn sách tại trang của NCBI.{{Open access}}
 
{{Sinh học}}