Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mariano Rajoy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khi vào năm 1989, AP sáp nhập với các bên khác để hình thành Đảng Nhân dân (PP), Manuel Fraga là Chủ tịch Hội, Rajoy được đặt tên là thành viên của Ban Chấp hành Quốc gia và đại biểu cho Pontevedra. Ông tái đắc cử vào quốc hội vào năm 1993. Trước khi chiến thắng của PP trong cuộc bầu cử năm 1996, ông là một thành viên của "Ủy ban kiểm soát Quốc hội của RTVE" PP-.
==Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
83

lần sửa đổi