Khác biệt giữa các bản “Công tố viên”

- Có vốn hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau.
 
- Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 
- Kỹ năng phân tích thông tin và chuẩn bị những văn bản báo cáo bằng văn bản và bằng lời.
 
- Kỹ năng giao tế nhân sự, bao gồm kĩ năng phỏng vấn.
 
- Kỹ năng tranh biện trước tòa.
 
- Kỹ năng hùng biện và nói trước đám đông.
 
- Kỹ năng thuyết phục.
* Việc đào tạo Công tố viên của chúng ta có phần khác biệt với nhiều nước trên Thế giới. Đa số các công tố viên của chúng ta xuất phát từ các trường đào tạo an ninh và cảnh sát, trong khi Công tố viên các nước khác buộc phải xuất thân từ trường Luật, trải qua các khóa đào tạo tập sự về chuyên ngành công tố trong khung thời gian quy định.
 
Người dùng vô danh