Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

→‎Lịch sử: Sửa đoạn văn để nhìn cho dễ hiểu, viết liền một mạch khó đọc
(→‎Lịch sử: Sửa đoạn văn để nhìn cho dễ hiểu, viết liền một mạch khó đọc)
Ngày 29 tháng 12 năm 1981, Quốc hội khoá VII, kì họp thứ II, ra Nghị quyết sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đạ Huoai.
 
Ngày 6 tháng 3 năm 1984:
Ngày 6 tháng 3 năm 1984, chia xã Ka Đô thành hai xã lấy tên là xã Ka Đô và xã Triệu Hải; chia xã Đạ Tẻh thành ba đơn vị hành chính lấy tên là thị trấn Đạ Tẻh, xã An Nhơn và xã Hà Đông; chia xã Đồng Nai thành bốn xã lấy tên là xã Đồng Nai, xã Quảng Ngãi, xã Phù Mỹ và xã Phước Cát.
 
* Chia xã Ka Đô thành hai xã lấy tên là xã Ka Đô và xã Triệu Hải
Ngày 6 tháng 6 năm 1986, chia xã Đạ Plơa thành hai xã lấy tên là xã Đạ Plơa và xã Đoàn Kết; chia xã Đạ M'ri thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Đạ M'ri, xã Hà Lâm và thị trấn Đạ M'ri; chia xã Đạ Oai thành hai xã lấy tên là xã Đạ Oai và xã Đạ Tồn; chia xã Triệu Hải thành hai xã lấy tên là xã Triệu Hải và xã Quảng Trị; chia xã Hà Đông thành ba xã lấy tên là xã Hà Đông, xã Mỹ Đức và xã Quốc Oai; chia xã Đạ Lây thành hai xã lấy tên là xã Đạ Lây và xã Hương Lâm; chia xã Quảng Ngãi thành hai xã lấy tên là xã Quảng Ngãi và xã Tư Nghĩa; chia xã Đồng Nai thành năm đơn vị hành chính lấy tên là xã Đức Phổ, xã Nam Ninh, xã Gia Viễn, xã Tiên Hoàng và thị trấn Đồng Nai; chia xã Phước Cát thành hai xã lấy tên là xã Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2; giải thể 2 thị trấn nông trường Đạ Tẻh và Đạ M'ré. Từ đó, huyện Đạ Huoai có 4 thị trấn: Đồng Nai, Đạ M'ri, Đạ Tẻh, Ma Đa Guôi và 26 xã: An Nhơn, Đạ Kho, Đạ Lây, Đạ M'ri, Đạ Plơa, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Đức Phổ, Gia Viễn, Hà Đông, Hà Lâm, Hương Lâm, Ma Đa Guôi, Mỹ Đức, Mỹ Lâm, Nam Ninh, Phù Mỹ, Phước Cát 1, Phước Cát 2, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quốc Oai, Tiên Hoàng, Triệu Hải, Tư Nghĩa. Cùng thời gian này, chia huyện Đạ Huoai thành ba huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, huyện Đạ Huoai còn lại 2 thị trấn: Đạ M'ri, Ma Đa Guôi và 7 xã: Đạ M'ri, Đạ Plơa, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Hà Lâm, Ma Đa Guôi.
* Chia xã Đạ Tẻh thành ba đơn vị hành chính lấy tên là thị trấn Đạ Tẻh, xã An Nhơn và xã Hà Đông
* Chia xã Đồng Nai thành bốn xã lấy tên là xã Đồng Nai, xã Quảng Ngãi, xã Phù Mỹ và xã Phước Cát.
 
Ngày 6 tháng 6 năm 1986:
 
* Chia xã Đạ Plơa thành hai xã lấy tên là xã Đạ Plơa và xã Đoàn Kết
* Chia xã Đạ M'ri thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Đạ M'ri, xã Hà Lâm và thị trấn Đạ M'ri
* Chia xã Đạ Oai thành hai xã lấy tên là xã Đạ Oai và xã Đạ Tồn; chia xã Triệu Hải thành hai xã lấy tên là xã Triệu Hải và xã Quảng Trị
* Chia xã Hà Đông thành ba xã lấy tên là xã Hà Đông, xã Mỹ Đức và xã Quốc Oai; chia xã Đạ Lây thành hai xã lấy tên là xã Đạ Lây và xã Hương Lâm
* Chia xã Quảng Ngãi thành hai xã lấy tên là xã Quảng Ngãi và xã Tư Nghĩa
* Chia xã Đồng Nai thành năm đơn vị hành chính lấy tên là xã Đức Phổ, xã Nam Ninh, xã Gia Viễn, xã Tiên Hoàng và thị trấn Đồng Nai
* Chia xã Phước Cát thành hai xã lấy tên là xã Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2
* Giải thể 2 thị trấn nông trường Đạ Tẻh và Đạ M'ré.
 
Ngày 6 tháng 6 năm 1986, chia xã Đạ Plơa thành hai xã lấy tên là xã Đạ Plơa và xã Đoàn Kết; chia xã Đạ M'ri thành ba đơn vị hành chính lấy tên là xã Đạ M'ri, xã Hà Lâm và thị trấn Đạ M'ri; chia xã Đạ Oai thành hai xã lấy tên là xã Đạ Oai và xã Đạ Tồn; chia xã Triệu Hải thành hai xã lấy tên là xã Triệu Hải và xã Quảng Trị; chia xã Hà Đông thành ba xã lấy tên là xã Hà Đông, xã Mỹ Đức và xã Quốc Oai; chia xã Đạ Lây thành hai xã lấy tên là xã Đạ Lây và xã Hương Lâm; chia xã Quảng Ngãi thành hai xã lấy tên là xã Quảng Ngãi và xã Tư Nghĩa; chia xã Đồng Nai thành năm đơn vị hành chính lấy tên là xã Đức Phổ, xã Nam Ninh, xã Gia Viễn, xã Tiên Hoàng và thị trấn Đồng Nai; chia xã Phước Cát thành hai xã lấy tên là xã Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2; giải thể 2 thị trấn nông trường Đạ Tẻh và Đạ M'ré. Từ đó, huyện Đạ Huoai có 4 thị trấn: Đồng Nai, Đạ M'ri, Đạ Tẻh, Ma Đa Guôi và 26 xã: An Nhơn, Đạ Kho, Đạ Lây, Đạ M'ri, Đạ Plơa, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Đức Phổ, Gia Viễn, Hà Đông, Hà Lâm, Hương Lâm, Ma Đa Guôi, Mỹ Đức, Mỹ Lâm, Nam Ninh, Phù Mỹ, Phước Cát 1, Phước Cát 2, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quốc Oai, Tiên Hoàng, Triệu Hải, Tư Nghĩa. Cùng thời gian này, chia huyện Đạ Huoai thành ba huyện lấy tên là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, huyện Đạ Huoai còn lại 2 thị trấn: Đạ M'ri, Ma Đa Guôi và 7 xã: Đạ M'ri, Đạ Plơa, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Hà Lâm, Ma Đa Guôi.
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2002, chia xã Hà Lâm thành 2 xã: Hà Lâm và Phước Lộc.
416

lần sửa đổi