Khác biệt giữa các bản “Đám mây Magelan”

Trang mới: “Các Đám Mây Magellan (hay Nubeculae Magellani[1]) là hai thiên hà lùn vô định hình nhìn thấy được trên bầu trời ở bán cầu Nam; chún…”
(Trang mới: “Các Đám Mây Magellan (hay Nubeculae Magellani[1]) là hai thiên hà lùn vô định hình nhìn thấy được trên bầu trời ở bán cầu Nam; chún…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh