Khác biệt giữa các bản “Death Wish 3”

không có tóm lược sửa đổi
| stylist =
| location = [[Luân Đôn]]<br>[[New York]]
| cinematography = JohnArthur StanierJ. Ornitz
| camera =
| runtime = 92 [[phút]]
| status =
| preceded_by = [[Death Wish 2]]
| followed_by = [[Death Wish 4]]
| related = [[Death Wish 4]]
| website = http://www.imdb.com/title/tt0089003/
| production_website =
Người dùng vô danh