Khác biệt giữa các bản “Nội các”

Qui mô của các nội các trên thế giới thì khác nhau tuy đa số có khoảng chừng từ 10 đến 20 bộ trưởng. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa mức độ phát triển của một quốc gia và qui mô nội các: trung bình mà nói, một quốc gia càng phát triển hơn thì qui mô nội các nhỏ hơn.<ref>{{cite news|title=The Undeciders: More decision-makers bring less efficiency|author=Davide Castelvecchi|date=May 9, 2008|publisher=[[ScienceNews]]|url=http://sciencenews.org/view/generic/id/31927/title/The_undeciders_}}</ref>
 
== OriginsNguồn ofgốc cabinetsnội các ==
Trong lịch sử, nội các bắt nguồn từ phân nhóm nhỏ hơn thuộc Hội đồng Cố vấn Hoàng gia Anh. Thuật từ nội các là từ tiếng Anh "cabinet" có nghĩa là một phòng riêng tương đối nhỏ, được dùng làm nơi nghĩ ngơi hay nguyên cứu. Thuật ngữ tiếng Anh như "cabinet counsel" có nghĩa là cuộc tham vấn riêng tư dành cho nhà vua, có từ cuối thế kỷ 16 và được đánh vần không chuẩn vào thời đó nên khó mà biết được ý nghĩa của nó có phải là "council" (''hội đồng'') hay "counsel" (''cuộc tham vấn'').<ref name="OED Cabinet">''[[Oxford English Dictionary]]'': Cabinet</ref> [[Charles I của Anh]] khởi đầu "Hội đồng Nội các" chính thức trong tư cách là Hội đồng Cố vấn Hoàng gia hay "Hội đồng riêng" khi ông lên ngôi vào năm 1625.
Historically, cabinets began as smaller sub-groups of the [[Her Majesty's Most Honourable Privy Council|English Privy Council]]. The term comes from the name for a [[Cabinet (room)|relatively small and private room]] used as a study or retreat. Phrases such as "cabinet counsel," meaning advice given in private to the monarch, occur from the late 16th century, and, given the non-standardized spelling of the day, it is often hard to distinguish whether "council" or "counsel" is meant.<ref name="OED Cabinet">''[[Oxford English Dictionary]]'': Cabinet</ref> The ''[[Oxford English Dictionary]]'' credits [[Francis Bacon]] in his ''[[Essays (Francis Bacon)|Essays]]'' (1605) with the first use of "Cabinet council", where it is described as a foreign habit, of which he disapproves: "For which inconveniences, the doctrine of Italy, and practice of France, in some kings’ times, hath introduced cabinet counsels; a remedy worse than the disease".<ref>[http://www.bartleby.com/3/1/20.html Bacon, Essay "On Counsel"]</ref> [[Charles I of England|Charles I]] began a formal "Cabinet Council" from his accession in 1625, as his Privy Council, or "private council", was evidently not private enough{{fact|date=January 2011}}, and the first recorded use of "cabinet" by itself for such a body comes from 1644, and is again hostile and associates the term with dubious foreign practices.<ref name="OED Cabinet"/> The process has repeated itself in recent times, as leaders have felt the need to have a [[Kitchen Cabinet]] or "sofa government"{{or|date=January 2011}}.
 
==Westminster cabinets==