Khác biệt giữa các bản “Nội các”

Theo lý thuyết, [[thủ tướng]] là viên chức cao cấp trong số các viên chức có tư cách ngang hàng nhau (''first among equals''). Tuy nhiên, thủ tướng là người mà [[nguyên thủ quốc gia]] cuối cùng tìm đến để được cố vấn cho việc thực thi [[hành pháp|quyền lực hành pháp]] mà có thể bao gồm quyền lực tuyên chiến, sử dụng [[vũ khí hạt nhân]], bãi nhiệm các bộ trưởng khỏi nội các, và định đoạt các bộ khi thay đổi nội các. Trong thực tế, thủ tướng ở vị trí có liên quan đến quyền lực hành pháp có nghĩa rằng thủ tướng có cấp bật kiểm soát cao trong nội các: bất cứ sự nới rộng trách nhiệm cho hướng đi chung của chính phủ thường được thực hiện theo sự điều khiển của thủ tướng.
 
'''Nội các bóng tối''' (''shadow cabinet'') là thuật từ dùng để chỉ nhóm người bao gồm những thành viên hànglãnh đầuđạo hay những người ngồi ghế hàng đầu trong nghị viện quốc gia và thuộc mộtcủa [[đảng đối lập]]. Thông thường nhóm người này giữ những vị trí đối trọng "bóng tối" đối với các bộ nội các nhằm đặt nghi vấn những quyết định của nội các và đề nghị những chính sách khác thay thế.
 
Hệ thống nội các Westminster là nền tảng của nhiều nội các trên thế giới vì chúng được biết đến ở các khu vực quyền lực liên bang, tỉnh (hoặc bang) của [[Úc Đại Lợi]], [[Bangladesh]], [[Canada]], [[Pakistan]], [[Ấn Độ]], [[Nam Phi]], [[Tân Tây Lan]], và các quốc gia khác trong [[Khối Thịnh vượng chung]] có kiểu mẫu nghị viện dựa theo nghị viện Vương Quốc Anh.