Khác biệt giữa các bản “Sellapan Ramanathan”

không có tóm lược sửa đổi
|death_place = [[Bệnh viện Tổng hợp Singapore]], [[Singapore]]
| restingplace = [[Đài Hoả táng Mandai]]
|spouse = {{marriage|Urmila Nandey|15 December(kết hôn năm 1958}})
|children = Juthika Ramanathan<br />Osith Ramanathan
|alma_mater = [[Đại học Malaya]]