Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sao quark”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Sao quark mới]]
* [[Thuyết sắc động lực học lượng tử]]
*[[Giới hạn Tolman-Oppenheimer-Volkoff|Giới hạn Tolman-Oppenheimer-Volkoff về khối lượng của sao neutron]]
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh