AlbertEinstein05

Tham gia ngày 10 tháng 7 năm 2015
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Chủ đề:Vật lý học]]
==Chữ ký hiện nay==
[[User:AlbertEinstein05|<font color="red">''EINSTEINALBERT''</font>]] <span style="font-family: Linux Libertine, Cambria, serif; font-size: larger; font-variant: small-caps;">[[User talk:AlbertEinstein05|<font color="blue">HAWKINGEINSTEIN</font>]]</span>
 
==Các việc sẽ làm ==