Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{infobox
{| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 25em;"
| bodyclass = hproduct
|+ style="font-size: larger;" | '''{{{name}}}'''
| titleclass = fn
{{#if:{{{image|}}} |
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}
{{!}}-
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-size:smaller;" {{!}} [[Image:{{{image}}}|{{{imsize|270}}}px|{{{caption|}}}]]<br />{{{caption|}}}
}}
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | '''Thông số kỹ thuật'''
|-
|'''Chức năng'''|| {{{function}}}
|-
|'''Hãng sản xuất'''|| {{{manufacturer}}}
|-
|'''Nước xuất xứ''' || {{{country-origin|}}}
{{ #if:{{{cpl|}}}|
{{!}}-
{{!}} '''Giá 1 lần phóng ({{{cpl-year|{{CURRENTYEAR}}}}})''' {{!!}} {{{cpl|}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}}
}}
|-
! colspan="2" | '''Kích thước'''
|-
|'''Chiều cao'''||{{{height}}} {{#if:{{{alt-height|}}}|({{{alt-height|}}}) }}
|-
|'''Đường kính'''||{{{diameter}}} {{#if:{{{alt-diameter|}}}|({{{alt-diameter|}}}) }}
|-
|'''Trọng lượng'''||{{{mass}}} {{#if:{{{alt-mass|}}}|({{{alt-mass|}}}) }}
|-
|'''Số tầng'''||{{{stages}}}
|-
{{#if:{{{LEO-payload|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Khả năng'''
{{!}}-
{{!}} '''[[Tải trọng]] vào [[Quỹ đạo thấp Trái đất]]''' {{!!}} {{{LEO-payload|}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }}
{{!}}-
{{#if:{{{payload-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload-location}}}''' {{!!}} {{{payload|}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload2-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload2-location}}}''' {{!!}} {{{payload2|}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payload3-location|}}}|
{{!}} '''Tải đến<br />{{{payload3-location}}}''' {{!!}} {{{payload3|}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}}
{{!}}-
}}
}}
! colspan="2" | '''Lịch sử phóng'''
|-
|'''Hiện trạng''' || {{{status}}}
|-
|'''Các nơi phóng'''||{{{sites}}}
|-
{{#if:{{{launches|}}}|
{{!}} '''Tổng số lần phóng''' {{!!}} {{{launches|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{success|}}}|
{{!}} '''Thành công''' {{!!}} {{{success|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{fail|}}}|
{{!}} '''Thất bại''' {{!!}} {{{fail|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{partial|}}}|
{{!}} '''Thất bại một phần''' {{!!}} {{{partial|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{other_outcome|}}}|
{{!}} '''Khác''' {{!!}} {{{other_outcome|}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{first|}}}|
{{!}} '''Chuyến bay đầu tiên''' {{!!}} {{{first}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{last|}}}|
{{!}} '''Chuyến bay cuối cùng''' {{!!}} {{{last}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{1st-sat|}}}|
{{!}} '''Vệ tinh đầu tiên đưa lên quỹ đạo''' {{!!}} {{{1st-sat}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{payloads|}}}|
{{!}} '''Chuyến nổi bật''' {{!!}} {{{payloads}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa đẩy {{!!}} {{{boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Đặc biệt]]''' {{!!}} {{{boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{alt-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alt2-boosters|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tên lửa đẩy ({{{alt2-diff|Stage 0}}}) {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| - {{{alt2-boostername|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Số tên lửa {{!!}} {{{alt2-boosters}}}
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{alt2-boosterengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{alt2-boosterSI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{alt2-boosterSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{alt2-boostertime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{alt2-boosterfuel}}}
{{!}}-
}}
! colspan="2" | '''Tầng I{{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }}'''
|-
|'''Động cơ'''||{{{stage1engines}}}
|-
|'''[[Sức đẩy]]'''||{{{stage1thrust}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}}
|-
{{#if:{{{stage1SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage1SI|}}}
{{!}}-
}}
|'''Thời gian đốt'''||{{{stage1time}}}
|-
|'''Nhiên liệu'''||{{{stage1fuel}}}
|-
{{#if:{{{stage1aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng I ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage1aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage1aSI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage1aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage1atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage1afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| - {{{stage2name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage2SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage2aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng II {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage2aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage2aSI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage2aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage2atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage2afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage3SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage3aengines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Tầng III {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Động cơ''' {{!!}} {{{stage3aengines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Sức đẩy''' {{!!}} {{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage3aSI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage3aSI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Thời gian đốt''' {{!!}} {{{stage3atime|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Nhiên liệu''' {{!!}} {{{stage3afuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage4engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Fourth Stage {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Engines''' {{!!}} {{{stage4engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Thrust''' {{!!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage4SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Burn time''' {{!!}} {{{stage4time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Fuel''' {{!!}} {{{stage4fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage5engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Fifth Stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Engines''' {{!!}} {{{stage5engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Thrust''' {{!!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage5SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Burn time''' {{!!}} {{{stage5time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Fuel''' {{!!}} {{{stage5fuel}}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{stage6engines|}}}|
! colspan="2" {{!}} '''Sixth Stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''Engines''' {{!!}} {{{stage6engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Thrust''' {{!!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
{{!}} '''[[Specific impulse]]''' {{!!}} {{{stage6SI|}}}
{{!}}-
}}
{{!}} '''Burn time''' {{!!}} {{{stage6time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''Fuel''' {{!!}} {{{stage6fuel}}}
{{!}}-
}}
|}<noinclude>
[[Category:Bản mẫu thông tin thám hiểm không gian]]
[[Category:Bản mẫu dùng ParserFunctions]]
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{logo|}}}|size={{{logo_size|{{{imsize|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.23|alt={{{logo_alt|}}}}}
</noinclude>
| caption = {{{logo_caption|}}}
 
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|{{{imsize|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.23|alt={{{alt|}}}}}
| caption2 = {{{caption|}}}
 
| label1 = Function
| data1 = {{{function|}}}
 
| label2 = Manufacturer
| class2 = brand
| data2 = {{{manufacturer|}}}
 
| label3 = Country of origin
| data3 = {{{country-origin|}}}
 
| label4 = Project cost
| data4 = {{{pcost|}}}
 
| label5 = Cost per launch
| data5 = {{#if:{{{cpl|}}}|{{{cpl}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}} {{#if:{{{cpl-year|}}}|({{{cpl-year|}}})}}}}
 
| header6 = {{#if:{{{height|}}}{{{diameter|}}}{{{width|}}}{{{mass|}}}{{{stages|}}}|Size}}
 
| label7 = Height
| data7 = {{#if:{{{height|}}}|{{{height}}} {{#if:{{{alt-height|}}}|({{{alt-height|}}})}}}}
 
| label8 = Diameter
| data8 = {{#if:{{{diameter|}}}|{{{diameter}}} {{#if:{{{alt-diameter|}}}|({{{alt-diameter|}}})}}}}
 
| label9 = Width
| data9 = {{#if:{{{width|}}}|{{{width}}} {{#if:{{{alt-width|}}}|({{{alt-width|}}})}}}}
 
| label10 = Mass
| data10 = {{#if:{{{mass|}}}|{{{mass}}} {{#if:{{{alt-mass|}}}|({{{alt-mass|}}})}}}}
 
| label11 = Stages
| data11 = {{{stages|}}}
 
| header12 = {{#if:{{{LEO-payload|}}}{{{payload|}}}{{{capacities|}}}| Capacity }}
{{{capacities|}}}
 
| label14 = [[Payload (air and space craft)|Payload]] to [[Low Earth orbit|LEO]]
| data14 = {{#if:{{{LEO-payload|}}}|{{{LEO-payload}}} {{#if:{{{alt-LEO|}}}|({{{alt-LEO|}}}) }} }}
 
| label15 = Payload to<br />{{{payload-location}}}
| data15 = {{#if:{{both|{{{payload-location|}}}|{{{payload|}}}}}|{{{payload}}} {{#if:{{{alt-payload|}}}|({{{alt-payload|}}})}} }}
 
| label16 = Payload to<br />{{{payload2-location}}}
| data16 = {{#if:{{both|{{{payload2-location|}}}|{{{payload2|}}}}}|{{{payload2}}} {{#if:{{{alt-payload2|}}}|({{{alt-payload2|}}})}} }}
 
| label17 = Payload to<br />{{{payload3-location}}}
| data17 = {{#if:{{both|{{{payload3-location|}}}|{{{payload3|}}}}}|{{{payload3}}} {{#if:{{{alt-payload3|}}}|({{{alt-payload3|}}})}} }}
 
| label18 = Payload to<br />{{{payload4-location}}}
| data18 = {{#if:{{both|{{{payload4-location|}}}|{{{payload4|}}}}}|{{{payload4}}} {{#if:{{{alt-payload4|}}}|({{{alt-payload4|}}})}} }}
 
| label19 = Payload to<br />{{{payload5-location}}}
| data19 = {{#if:{{both|{{{payload5-location|}}}|{{{payload5|}}}}}|{{{payload5}}} {{#if:{{{alt-payload5|}}}|({{{alt-payload5|}}})}} }}
 
| header20 = {{#if:{{{family|}}}{{{derivatives|}}}{{{comparable|}}}|Associated rockets}}
 
| label21 = Family
| data21 = {{{family|}}}
 
| label22 = Derivatives
| data22 = {{{derivatives|}}}
 
| label23 = [[Comparison of orbital launch systems|Comparable]]
| data23 = {{{comparable|}}}
 
| header24 = {{#if:{{{status|}}}{{{sites|}}}{{{launches|}}}{{{success|}}}{{{fail|}}}{{{partial|}}}{{{other_outcome|}}}{{{landings|}}}{{{first|}}}{{{last|}}}{{{only|}}}{{{payloads|}}}|Launch history}}
 
| label25 = Status
| data25 = {{{status|}}}
 
| label26 = Launch sites
| data26 = {{{sites|}}}
 
| label27 = Total launches
| data27 = {{{launches|}}}
 
| label28 = Successes
| data28 = {{{success|}}}
 
| label29 = Failures
| data29 = {{{fail|}}}
 
| label30 = Partial failures
| data30 = {{{partial|}}}
 
| label31 = Other
| data31 = {{{other_outcome|}}}
 
| label32 = Landings
| data32 = {{{landings|}}}
 
| label33 = First flight
| data33 = {{{first|}}}
 
| label34 = Last flight
| data34 = {{{last|}}}
 
| label35 = Launch date
| data35 = {{{only|}}}
 
| label36 = Notable payloads
| data36 = {{{payloads|}}}
 
| header38 = {{{stagedata|}}}{{#if:{{{boosters|}}}{{{boosterengines|}}}{{{boosterthrust|}}}{{{boosterTT|}}}{{{boosterSI|}}}{{{boostertime|}}}{{{boosterfuel|}}}|Boosters {{#if:{{{diff|}}}|({{{diff|}}})}} {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }} }}
 
| label39 = No. boosters
| data39 = {{{boosters|}}}
 
| label40 = Engines
| data40 = {{{boosterengines|}}}
 
| label41 = Thrust
| data41 = {{#if:{{{boosterthrust|}}}|{{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| label42 = Total thrust
| data42 = {{#if:{{{boosterTT|}}}|{{{boosterTT|}}} {{#if:{{{alt-boosterTT|}}}|({{{alt-boosterTT|}}})}}}}
 
| label43 = [[Specific impulse]]
| data43 = {{{boosterSI|}}}
 
| label44 = Burn time
| data44 = {{{boostertime|}}}
 
| label45 = Fuel
| data45 = {{{boosterfuel|}}}
 
| header46 = {{#if:{{{alt-boosters|}}}{{{alt-boosterengines|}}}{{{alt-boostersthrust|}}}{{{alt-boosterSI|}}}{{{alt-boostertime|}}}{{{alt-boosterfuel|}}}| Boosters {{#if:{{{alt-diff|}}}|({{{alt-diff|}}})}} {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }} }}
 
| label47 = No. boosters
| data47 = {{{alt-boosters|}}}
 
| label48 = Engines
| data48 = {{{alt-boosterengines|}}}
 
| label49 = Thrust
| data49 = {{#if:{{{alt-boostersthrust|}}}|{{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| label50 = [[Specific impulse]]
| data50 = {{{alt-boosterSI|}}}
 
| label51 = Burn time
| data51 = {{{alt-boostertime|}}}
 
| label52 = Fuel
| data52 = {{{alt-boosterfuel|}}}
 
| header53 = {{#if:{{{alt2-boosters|}}}{{{alt2-boosterengines|}}}{{{alt2-boostersthrust|}}}{{{alt2-boosterSI|}}}{{{alt2-boostertime|}}}{{{alt2-boosterfuel|}}}| Boosters {{#if:{{{alt2-diff|}}}|({{{alt2-diff|}}})}} {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| {{{alt2-boostername|}}} }} }}
 
| label54 = No. boosters
| data54 = {{{alt2-boosters|}}}
 
| label55 = Engines
| data55 = {{{alt2-boosterengines|}}}
 
| label56 = Thrust
| data56 = {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
 
| label57 = [[Specific impulse]]
| data57 = {{{alt2-boosterSI|}}}
 
| label58 = Burn time
| data58 = {{{alt2-boostertime|}}}
 
| label59 = Fuel
| data59 = {{{alt2-boosterfuel|}}}
 
| header60 = {{#if:{{{stage1engines|}}}{{{stage1thrust|}}}{{{stage1SI|}}}{{{stage1time|}}}{{{stage1fuel|}}}{{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}| First stage {{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }} }}
 
| label61 = Engines
| data61 = {{{stage1engines|}}}
 
| label62 = Thrust
| data62 = {{#if:{{{stage1thrust|}}}|{{{stage1thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}} }}
 
| label63 = [[Specific impulse]]
| data63 = {{{stage1SI|}}}
 
| label64 = Burn time
| data64 = {{{stage1time|}}}
 
| label65 = Fuel
| data65 = {{{stage1fuel|}}}
 
| label66 = Fuel & Oxidizer mass/volume
| data66 = {{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}
 
| header67 = {{#if:{{{stage1aengines|}}}{{{stage1athrust|}}}{{{stage1aSI|}}}{{{stage1atime|}}}{{{stage1afuel|}}}{{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}|First stage ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }} }}
 
| label68 = Engines
| data68 = {{{stage1aengines|}}}
 
| label69 = Thrust
| data69 = {{#if:{{{stage1athrust|}}}|{{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}}}
 
| label70 = [[Specific impulse]]
| data70 = {{{stage1aSI|}}}
 
| label71 = Burn time
| data71 = {{{stage1atime|}}}
 
| label72 = Fuel
| data72 = {{{stage1afuel|}}}
 
| label73 = Fuel & Oxidizer mass/volume
| data73 = {{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}
 
| header74 = {{#if:{{{stage2engines|}}}{{{stage2thrust|}}}{{{stage2SI|}}}{{{stage2time|}}}{{{stage2fuel|}}}|Second stage {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| {{{stage2name|}}} }} }}
 
| label75 = Engines
| data75 = {{{stage2engines|}}}
 
| label76 = Thrust
| data76 = {{#if:{{{stage2thrust|}}}|{{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}}}
 
| label77 = [[Specific impulse]]
| data77 = {{{stage2SI|}}}
 
| label78 = Burn time
| data78 = {{{stage2time|}}}
 
| label79 = Fuel
| data79 = {{{stage2fuel|}}}
 
| header80 = {{#if:{{{stage2aengines|}}}{{{stage2athrust|}}}{{{stage2aSI|}}}{{{stage2atime|}}}{{{stage2afuel|}}}|Second stage {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }} }}
 
| label81 = Engines
| data81 = {{{stage2aengines|}}}
 
| label82 = Thrust
| data82 = {{#if:{{{stage2athrust|}}}|{{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}}}
 
| label83 = [[Specific impulse]]
| data83 = {{{stage2aSI|}}}
 
| label84 = Burn time
| data84 = {{{stage2atime|}}}
 
| label85 = Fuel
| data85 = {{{stage2afuel|}}}
 
| header86 = {{#if:{{{stage3engines|}}}{{{stage3thrust|}}}{{{stage3SI|}}}{{{stage3time|}}}{{{stage3fuel|}}}|Third stage {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }} }}
 
| label87 = Engines
| data87 = {{{stage3engines|}}}
 
| label88 = Thrust
| data88 = {{#if:{{{stage3thrust|}}}|{{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}}}
 
| label89 = [[Specific impulse]]
| data89 = {{{stage3SI|}}}
 
| label90 = Burn time
| data90 = {{{stage3time|}}}
 
| label91 = Fuel
| data91 = {{{stage3fuel|}}}
 
| header92 = {{#if:{{{stage3aengines|}}}{{{stage3athrust|}}}{{{stage3aSI|}}}{{{stage3atime|}}}{{{stage3afuel|}}}|Third stage {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }} }}
 
| label93 = Engines
| data93 = {{{stage3aengines|}}}
 
| label94 = Thrust
| data94 = {{#if:{{{stage3athrust|}}}|{{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}} }}
 
| label95 = [[Specific impulse]]
| data95 = {{{stage3aSI|}}}
 
| label96 = Burn time
| data96 = {{{stage3atime|}}}
 
| label97 = Fuel
| data97 = {{{stage3afuel|}}}
 
| header98 = {{#if:{{{stage4engines|}}}{{{stage4thrust|}}}{{{stage4SI|}}}{{{stage4time|}}}{{{stage4fuel|}}}|Fourth stage {{#if:{{{stage4diff|}}}|({{{stage4diff|}}})}} {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }} }}
 
| label99 = Engines
| data99 = {{{stage4engines|}}}
 
| label100 = Thrust
| data100 = {{#if:{{{stage4thrust|}}}|{{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}} }}
 
| label101 = [[Specific impulse]]
| data101 = {{{stage4SI|}}}
 
| label102 = Burn time
| data102 = {{{stage4time|}}}
 
| label103 = Fuel
| data103 = {{{stage4fuel|}}}
 
| header104 = {{#if:{{{stage5engines|}}}{{{stage5thrust|}}}{{{stage5SI|}}}{{{stage5time|}}}{{{stage5fuel|}}}|Fifth stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }} }}
 
| label105 = Engines
| data105 = {{{stage5engines|}}}
 
| label106 = Thrust
| data106 = {{#if:{{{stage5thrust|}}}|{{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}}}
 
| label107 = [[Specific impulse]]
| data107 = {{{stage5SI|}}}
 
| label108 = Burn time
| data108 = {{{stage5time|}}}
 
| label109 = Fuel
| data109 = {{{stage5fuel|}}}
 
| header110 = {{#if:{{{stage6engines|}}}{{{stage6thrust|}}}{{{stage6SI|}}}{{{stage6time|}}}{{{stage6fuel|}}}|Sixth stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }} }}
 
| label111 = Engines
| data111 = {{{stage6engines|}}}
 
| label112 = Thrust
| data112 = {{#if:{{{stage6thrust|}}}|{{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}}}
 
| label113 = [[Specific impulse]]
| data113 = {{{stage6SI|}}}
 
| label114 = Burn time
| data114 = {{{stage6time|}}}
 
| label115 = Fuel
| data115 = {{{stage6fuel|}}}
}}{{#if:{{{LEO-payload|}}}{{{payload|}}}{{{stage1engines|}}}|[[Category:Rocketry articles with outdated infoboxes|{{#if:{{{LEO-payload|}}}|L}}{{#if:{{{payload|}}}|P}}{{#if:{{{stage1engines|}}}|S}}{{PAGENAME}}]]
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox rocket with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox rocket]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| alt | alt-alt-boosterthrust | alt-boosterengines | alt-boosterfuel | alt-boostername | alt-boosters | alt-boosterSI | alt-boostersthrust | alt-boosterthrust | alt-boostertime | alt-boosterTT | alt-cpl | alt-diameter | alt-diff | alt-height | alt-LEO | alt-mass | alt-payload | alt-payload2 | alt-payload3 | alt-payload4 | alt-payload5 | alt-stage1athrust | alt-stage1thrust | alt-stage2athrust | alt-stage2thrust | alt-stage3athrust | alt-stage3thrust | alt-stage4thrust | alt-stage5thrust | alt-stage6thrust | alt-width | alt2-alt-boosterthrust | alt2-boosterengines | alt2-boosterfuel | alt2-boostername | alt2-boosters | alt2-boosterSI | alt2-boostersthrust | alt2-boostertime | alt2-diff | boosterengines | boosterfuel | boostername | boosters | boosterSI | boosterthrust | boostertime | boosterTT | capacities | caption | comparable | country-origin | cpl | cpl-year | derivatives | diameter | diff | fail | family | first | function | height | image | image_size | imsize | landings | last | launches | LEO-payload | logo | logo_alt | logo_caption | logo_size | manufacturer | mass | name | only | other_outcome | partial | payload | payload-location | payload2 | payload2-location | payload3 | payload3-location | payload4 | payload4-location | payload5 | payload5-location | payloads | pcost | sites | stage1adiff | stage1aengines | stage1afuel | stage1afueloxidizermassvolume | stage1aname | stage1aSI | stage1athrust | stage1atime | stage1diff | stage1engines | stage1fuel | stage1fueloxidizermassvolume | stage1name | stage1SI | stage1thrust | stage1time | stage2adiff | stage2aengines | stage2afuel | stage2aname | stage2aSI | stage2athrust | stage2atime | stage2diff | stage2engines | stage2fuel | stage2name | stage2SI | stage2thrust | stage2time | stage3adiff | stage3aengines | stage3afuel | stage3aname | stage3aSI | stage3athrust | stage3atime | stage3diff | stage3engines | stage3fuel | stage3name | stage3SI | stage3thrust | stage3time | stage4diff | stage4engines | stage4fuel | stage4name | stage4SI | stage4thrust | stage4time | stage5engines | stage5fuel | stage5name | stage5SI | stage5thrust | stage5time | stage6engines | stage6fuel | stage6name | stage6SI | stage6thrust | stage6time | stagedata | stages | status | success | width
}}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
284

lần sửa đổi