Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

(Đã lùi lại sửa đổi 32198835 của Sholokhov (thảo luận))
 
=== Ý nghĩa của ''"A Kỳ Na"'' ===
Nhiều học giả cho rằng đây là một thuật ngữ của người Mãn Châu khi dịch ra Hán tự có nghĩa là "heochó". Tuy nhiên, số khác cho rằng chữ này có nghĩa là "đáng hổ thẹn", "cá nằm trên thớt",  hay "thịt nằm trên thớt"
 
== Trong văn hóa ==
Người dùng vô danh